Skip to main content

Het pleidooi voor meer gemeentelijke betrokkenheid bij muurschilderingen

Ik ben altijd een grote fan geweest van straatkunst. Of het nu een kleurrijke muurschildering is op de zijkant van een gebouw of slimme graffiti onder een brug, ik denk dat het echt iets toevoegt aan het karakter van een plaats. En ik ben daarin niet de enige; uit een onderzoek uit 2017 bleek dat 78% van de ondervraagden zei dat straatkunst hen gelukkig maakte

Van gespoten muurschilderingen tot prachtige mozaïeken, straatkunst verfraait onze stadslandschappen en vertelt het verhaal van onze gemeenschappen. Maar in te veel steden beschouwen ambtenaren straatkunst als vandalisme, waardoor plaatselijke kunstenaars worden uitgesloten en de creativiteit wordt gesmoord. Dat hoeft niet zo te zijn. Met een beetje meer gemeentelijke betrokkenheid kan straatkunst een motor worden voor economische groei en gemeenschapstrots. Dit is waarom.

Straatkunst als economische ontwikkeling

Straatkunst wordt door overheidsfunctionarissen en vastgoedeigenaren vaak gezien als hinderlijk. Maar als ze als een aanwinst wordt gezien, heeft straatkunst het potentieel om economische ontwikkeling te stimuleren en probleembuurten nieuw leven in te blazen. In deze blogpost maken we ons sterk voor het inzetten van straatkunst voor economische ontwikkeling.

karski and beyond muurschildering omniversum den haag

Straatkunst stimuleert toerisme

Toeristen zijn altijd op zoek naar nieuwe en unieke ervaringen, en daarom worden ze altijd aangetrokken tot steden met levendige straatkunst. Een goed georganiseerde collectie muurschilderingen, graffiti en andere openbare kunst kan niet alleen een stad of buurt karakter geven, maar ook het plaatselijke toerisme een impuls geven.

Hier zijn slechts enkele manieren waarop straatkunst het toerisme in een stad of dorp kan vergroten.

1. Het voegt visuele belangstelling toe

Als mensen hun vakantie plannen, willen ze ergens heen waar het visueel interessant is. Ze willen dingen zien die ze nog niet eerder hebben gezien en foto’s maken waar hun vrienden en familie jaloers op zullen zijn. Straatkunst kan elke bestemming visueel interessanter maken, waardoor die aantrekkelijker wordt voor potentiële bezoekers.

2. Het kan een verhaal vertellen

Straatkunst wordt vaak gemaakt met de bedoeling een verhaal te vertellen over de plaats waar het zich bevindt. De kunstenaar kan de kunst gebruiken om zijn eigen persoonlijke band met het gebied uit te drukken of om de geschiedenis van de gemeenschap te delen. Hoe dan ook, het verhaal dat wordt verteld kan helpen om bezoekers aan te trekken die op zoek zijn naar meer dan alleen mooie plaatjes.

3. Het laat zien dat de gemeenschap levendig en levendig is

Als een stad of dorp straatkunst heeft, zendt het een boodschap uit dat de gemeenschap levendig en levendig is. Het laat zien dat de inwoners ergens gepassioneerd over zijn en bereid zijn zich publiekelijk te uiten. Dit kan heel aantrekkelijk zijn voor potentiële bezoekers die op zoek zijn naar een plaats die wat karakter heeft.

muurschildering karski and beyond

Muurschilderingen en de stijging van de waarde van vastgoed

Al generaties lang wordt er gedebatteerd over de waarde van kunst. Is het het geld waard? Is het “slechts een fase”? Zal het blijven bestaan? Hoewel deze vragen misschien nooit helemaal beantwoord zullen worden, is één ding zeker: Straatkunst verhoogt de waarde van onroerend goed.

Esthetiek is belangrijk

De eerste reden waarom straatkunst de waarde van onroerend goed verhoogt is eenvoudig: Esthetiek is belangrijk. Mensen willen wonen, werken en spelen op mooie plekken. En het valt niet te ontkennen dat een goed georganiseerde verzameling muurschilderingen zelfs het meest grauwe steegje kan veranderen in een levendige bestemming. Kijk maar naar de transformatie van Houston’s Historic Second Ward, waar monochrome betonnen muren zijn vervangen door levendig geschilderde gebouwen.

Dit maakt het gebied niet alleen visueel aantrekkelijker, maar ook uitnodigender. Stel je voor dat je door een straat loopt met lege muren of, erger nog, met graffiti bedekte panden. Stel je nu dezelfde straat voor met kleurrijke muurschilderingen en opvallende beelden. Welke zou je liever verkennen? Naar welke zou je eerder terugkomen?

Secundaire effecten van openbare kunst op een rij;

Openbare kunst maakt een gebied niet alleen visueel aantrekkelijker, maar kan ook allerlei secundaire effecten hebben die de waarde van onroerend goed verhogen. Openbare kunst kan bijvoorbeeld;

  1. Voetgangersverkeer en voetgangersactiviteit vergroten, waardoor een gebied aantrekkelijker wordt voor bedrijven
  2. Het gevoel van plaats en gemeenschapstrots versterken
  3. Een gebied aantrekkelijker maken voor toeristen en andere bezoekers
  4. De veiligheid verbeteren door een gebied verlichter en actiever te maken
  5. Extra belastinginkomsten voor gemeenten genereren door meer toerisme en bedrijfsactiviteiten; en
  6. Als katalysator dienen voor economische ontwikkeling en revitalisering

 

Indien goed uitgevoerd, is openbare kunst een krachtig instrument voor placemaking en waardegroei van onroerend goed.

Hoewel over de waarde van kunst nog jaren gedebatteerd zal worden, is één ding zeker: Straatkunst verhoogt de waarde van onroerend goed. Door een gebied visueel aantrekkelijker en uitnodigender te maken, bevordert openbare kunst het voetgangersverkeer en de voetgangersactiviteit, creëert het een gevoel van plaats en gemeenschapstrots, verbetert het de veiligheid, en dient het als katalysator voor economische ontwikkeling – allemaal factoren die bijdragen tot hogere vastgoedwaarden.

Muurschilderingen creëeren een gevoel van plaats.

Een van de belangrijkste functies van openbare kunst is dat het helpt een gevoel van plaats te creëren. In een wereld waarin zo velen van ons leven in voorstedelijke wijken of anonieme stedelijke flatgebouwen, kan openbaar toegankelijke kunst ons een gevoel van eigendom en verbondenheid met onze omgeving geven. Als we onze stad of buurt zien door de lens van een kunstenaar, kan dat ons helpen om deze in een nieuw licht te zien en te waarderen op een manier die we voorheen misschien niet hadden.

Muurschilderingen bevorderen de trots van de gemeenschap.

Openbare kunstwerken kunnen ook bijdragen aan de trots van de gemeenschap. Als mensen zien dat er in hun stad of buurt geweldige muurschilderingen, beelden of andere vormen van straatkunst te vinden zijn, is de kans groter dat ze een positief beeld hebben van hun gemeenschap en zich trots voelen om er te wonen. Dit toegenomen gevoel van gemeenschapstrots kan ertoe leiden dat bewoners trotser zijn op hun buurt – zwerfvuil opruimen, tuinen netjes houden, enz.

De kosteneffectiviteit van muurschilderingen

Muurschilderingen zijn een populaire vorm van openbare kunst, maar ze worden vaak over het hoofd gezien vanwege hun vermeende kosten. Vergeleken met andere vormen van openbare kunst worden muurschilderingen vaak gezien als duurder en moeilijker te maken. Maar muurschilderingen kunnen eigenlijk heel kosteneffectief zijn, vooral in vergelijking met andere vormen van openbare kunst. .

De kosten van muurschilderingen

De materiaalkosten voor een muurschildering zijn meestal lager dan de materiaalkosten voor andere vormen van openbare kunst. Dat komt omdat muurschilderingen meestal op bestaande structuren, zoals muren of gebouwen, worden aangebracht, waardoor er geen nieuwe materialen hoeven te worden aangeschaft of geïnstalleerd. Bovendien zijn de arbeidskosten voor muurschilderingen doorgaans lager dan de arbeidskosten voor andere vormen van openbare kunst.

 

Concluderend zijn er veel dwingende redenen waarom steden straatkunst zouden moeten inzetten voor economische ontwikkelingsdoeleinden. Straatkunst kan het toerisme stimuleren, de waarde van onroerend goed verhogen en banen scheppen – en dat komt zowel de individuele burger als de gemeente als geheel ten goede.

Als het om straatkunst gaat, houden gemeenten zich vaak afzijdig of, erger nog, treden ze hard op tegen wat zij als vandalisme zien. Maar met een beetje meer betrokkenheid van stadsbestuurders kan straatkunst worden omgevormd tot een aanwinst die de economische ontwikkeling stimuleert, de trots van de gemeenschap vergroot en de maatschappelijke betrokkenheid bevordert. Straatkunst is het waard om voor te vechten – en jouw stad zou daarin het voortouw moeten nemen.

Meer weten over hoe muurschilderingen ingezet kunnen worden in jouw stad of dorp? Neem vandaag nog contact op en wij vertellen je graag over alle mogelijkheden.