Het Hoogheemraadschap van Delfland en Delfluent Services BV werkten van eind 2020 tot medio 2021 hard aan het verduurzamen van deze zuivering. Door de aanpassingen op de zuivering is Houtrust nu de meest duurzame zuivering van Delfland geworden.

“Om de verduurzaming van Houtrust te markeren is de waterslagtoren aan de Houtrustweg beschilderd door kunstenaarsduo Karksi and Beyond van MooieMuur. Hiermee laten wij zien dat wij trots zijn dat wij op onze zuivering bijdragen aan de energietransitie en een duurzame regio.”

BedrijvenContact